Nuorten luonto- ja ilmastokokous Puhujat

Puhujat:

Mari Pantsar

Kuva: Miikka Pirinen

Mari Pantsar johtaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kestävyysratkaisut teemaa, jonka tavoitteena on viitoittaa Suomen polkua kohti ekologisesti kestävämpää yhteiskuntaa. Marilla on parinkymmenen vuoden kokemus cleantech-liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävistä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla ja useissa hallituksissa. Lisäksi Mari on aktiivisesti ja äänekkäästi tukenut nuorten ilmasto- ja ympäristöliikettä ja toimii tapahtuman kummina. 

Hannele Korhonen

Hannele Korhonen on Ilmastopaneelin ilmastojärjestelmään erikoistunut asiantuntija. Hannele toimii Ilmatieteen laitoksella Ilmastontutkimusohjelman toimialajohtajana ja tutkimusprofessorina ja on erikoistunut ilmakehän prosesseihin ja ilmaston mallintamiseen. Hannelelta kannattaa erityisesti kysyä ilmastonmuutoksen luonnontieteellisestä perustasta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Hän on myös tutkinut ilmastonmuokkausta, eli ilmaston keinotekoista viilentämistä, vaikka suhtautuukin aiheeseen kriittisesti.

Ilkka Tykkyläinen

Ilkka Tykkyläinen on Pohjolan Voiman toimitusjohtaja. Energiakonserni Pohjolan Voima yksi Nuorten ilmasto- ja luontohuippukokouksen kumppaneista. Haluamme Pohjolan Voimassa keskustella nuorten kanssa muun muassa ilmastoasioista mutta myös luonnon monimuotoisuudesta ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Tuotamme noin 20 prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla. Jo 96 prosenttia sähköntuotannostamme on hiilidioksidineutraalia. Tavoitteenamme on olla vuonna 2025 sähköntuotannossa 99-prosenttisesti ja lämmöntuotannossa 85-prosenttisesti hiilineutraali.

Liisa Kulmala

Dosentti Liisa Kulmala toimii Suomen Luontopaneelin ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Hän on taustaltaan metsänhoitaja ja metsäekologian dosentti ja tutkii Ilmatieteenlaitoksella muun muassa metsän, peltojen ja kaupunkiluonnon hiilenkiertoon liittyviä ilmiöitä. Hän tuo paneeliin vahvaa asiantuntemusta ilmastonmuutokseen kytkeytyvistä luonnon monimuotoisuuden kysymyksistä. Kulmalan mukaan luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää koko yhteiskunnan muutosta ja asennemuutosta suhteessamme luontoon.

Paavo Järvensivu

Paavo Järvensivu, kauppatieteiden tohtori, tutkii monitieteisessä BIOS-tutkimusyksikössä ekologisen jälleenrakennuksen poliittista taloutta ja kulttuuria. Aiemmin hän on kehittänyt taiteen ja tieteen yhteistyömuotoja Mustarinda-seurassa ja kirjoittanut taloustieteen, ympäristötutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen näkemyksiä syntetisoivan tietokirjan Rajattomasti rahaa niukkuudessa (Like). Voit perehtyä BIOS:n ekologisen jälleenrakennuksen aloitteeseen osoitteessa eko.bios.fi.

Raila Knuuttila

representing Ecocide Law

Stop ECOCIDE – change the law – protect the earth

Protecting the future life on earth means stopping the mass damage and destruction of ecosystems taking place globally.  We call this serious harm to nature ecocide. And right now, in most of the world, no-one is held responsible for it.  It’s time to change the rules.  It’s time to make ecocide an international crime. Together with lawyers, diplomats and civil society, we work towards amending the Rome Statute of the International Criminal Court to include a crime of Ecocide.

Anni-Sofia Niittyvuopio

Anni-Sofia Niittyvuopio on Karigasniemeläinen saamelaisvaikuttaja ja poronhoitaja. Hän on Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja ja työskentelee hankekoordinaattorina saamen kielten etäopetushankkeessa. Viime vuosina hän on työskennellyt erityisesti saamelaistietouden ja -opetuksen parissa sekä alkuperäiskansojen oikeuksien parissa liittyen ilmastonmuutoskeskusteluun.

Matti Leppäranta

Matti Leppäranta, 71, on Helsingin yliopiston emeritusprofessori (geofysiikka) ja Suomalaisen tiedeakatemian jäsen. Hän on työskennellyt Merentutkimuslaitoksella 1974–1992 ja Helsingin yliopistossa 1992–2018. Hänen erikoisalansa on kylmän ilmastovyöhykkeen luonnonvedet ja jäät, ja hän on osallistunut tutkimusmatkoille Pohjoiselle jäämerelle sekä Etelämantereelle. Hän on julkaissut 12 tiede- ja tietokirjaa sekä lukuisia artikkeleita. Tänä vuonna ilmestyvät teokset Suomalainen järvikirja sekä Lumen ja jään maa. Vuonna 2020 Kai Myrbergille ja Matti Leppärannalle myönnettiin tiedonjulkistamisen valtionpalkinto heidän yhdessä kirjoittamastaan tietokirjasta Itämeri ja ihminen. 

Antonios Sfakiotakis

Antonios Sfakiotakis työskentelee Suomen pysyvässä EU-edustustossa ilmasto- ja ympäristöasioiden erityisasiantuntijana. Antonios edustaa Suomea EU-maiden yhteisissä työryhmissä ja valmistelee yhdessä Suomen ministeriöiden asiantuntijoiden kanssa EU:n Green Dealin keskeisiä lakiesityksiä, kuten päästökauppaa ja muita ilmasto- ja ympäristöasioita.

Risto Willamo

MMT Risto Willamo on virkeä 63-vuotias ympäristönsuojelutieteen  yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hänen tärkein opetus- ja tutkimuskohteensa on kokonaisvaltainen lähestymistapa kestävyystieteessä. Ripa itse on vahvasti pedagogisesti suuntautunut ja rakastaa opettamista ja opiskelijoiden ohjaamista. Koulutustaustaltaan hän on enempi luonnontieteilijä, sielultaan humanisti.

Tiina Seppä

Tiina Seppä tutkii lajienvälisiä suhteita suullisessa kansanperinteessä sekä tieteen ja taiteen välistä vuorovaikutusta Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa ”Takaisin kohti lajienvälisyyttä”. Hän työskentelee tutkijatohtorina monitieteisessä tutkimusyhteisössä Itä-Suomen yliopistossa, Karjalan tutkimuslaitoksella. Sepän mukaan suuntaamalla katse tulevan ohella menneeseen voi olla mahdollista ymmärtää myös lajienvälisyyteen liittyviä tunteita, jotka ovat merkityksellisiä luonto- ja ympäristösuhteessa.

Marie-Claire Graf

Marie-Claire is a Swiss youth advocate and change maker for just sustainable development and ambitious climate action. It’s her aspiration to inspire and empower youth to take meaningful, impactful and positive actions to create a momentum for change. Since COP23 she is a member of YOUNGO and the Bottom-Lining Team and joined COP25 as member of the Swiss Delegation as expert on ACE and negotiator for PCCP, technology transfer and gender issues. Recently she was awarded as United Nations Youth Climate Champion for Switzerland.

Elisa Vainio

Elisa Vainio työskentelee Baltic Sea Action Groupissa (BSAG) projektipäällikkönä uudistavan maatalouden ja kansainvälisen maaperäyhteistyön parissa. BSAG:n maaperätyön tavoitteita ovat peltomaan kunnon parantaminen ja maaperän hiilen lisääminen, sekä näiden kautta Itämeren tilan parantaminen. Elisa on taustaltaan ympäristötieteiden tohtori Helsingin yliopistosta, missä hän on tutkinut kasvihuonekaasujen vaihtoa ekosysteemien ja ilmakehän välillä.

Krista Mikkonen

Krista Mikkonen ympäristö- ja ilmastoministeri sekä toisen kauden kansanedustaja Joensuusta. Koulutukseltansa hän on biologi. Politiikan lisäksi hän on toiminut aktiivisesti ympäristöjärjestöissä. Ympäristö- ja ilmastoministerinä hän johtaa ympäristöministeriötä ja koordinoi hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisen ministeriryhmän työtä. Aikaisemmin hän on toiminut Vihreiden varapuheenjohtajana ja Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Anni Marttinen

Anni Marttinen on ekonomisti SAK:ssa ja vastaa erityisesti makrotalous-, rahoitusmarkkina-ja EU-talousasioista. Hän on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Valtiovarainministeriössä, Euroopan järjestelmäriskikomiteassa ja Suomen pankissa. Hän on lisäksi urallaan perehtynyt feministiseen taloustieteeseen ja perustanut Suomeen Rethinking economics -järjestön. Marttisen henkilökohtaisena tavoitteena on tehdä talouskeskustelusta osallistavampaa ja ymmärrettävämpää kaikille.

Jan Wahlberg

Jan Wahlberg on Ulkoministeriön ilmastosuurlähettiläs, jonka tehtävänä kirittää muiden maiden ilmastotavoitteita. Työtä tehdään tiiviisti 15 muun EU:n ilmastosuurlähettilään kanssa. Kansainvälisen yhteistyön lisäksi ilmastosuurlähettiläs johtaa ulkoministeriön sisäistä verkostoa, jossa ilmastokysymyksiä käsitellään yli osastorajojen. Aiemmin Jan on toiminut pääkonsulina Shanghaissa.

Aleksis Kyrö

Aleksis Kyrö, maatalousyrittäjä Orimattilasta toimii MTK Uudenmaan Liiton puheenjohtajana sekä MTK Orimattilan puheenjohtajana. Työskentelee talouden- sekä ympäristölaskennan asiantuntijana Envitecpolis Oy:ssä. Valmistui agronomiksi Helsingin Yliopiston MMTDK:sta pääaineena maatalouden ympäristöteknologia. Omistaa maatilan Orimattilassa ja harjoittaa tavanomaista sekä luonnonmukaista tuotantoa. On kiinnostunut agroekologiasta ja pohtii millaista maataloustuotanto on tulevaisuudessa.

Olli Ojala

20190515 HELSINKI Ympäristöministeriö. Olli Ojala. Kuva: Olli Häkämies

Olli Ojala on koulutukseltaan kasvibiologi. Hän on työskennellyt vuodesta 2001 ympäristöhallinnossa eri tehtävissä, kiertäen kattavasti ympäristöhallinnon organisaatiota sekä tasoja alueellisesta ympäristökeskuksesta, EU:n komission ympäristöpääosaston kautta Suomen ympäristökeskukseen ja ympäristöministeriöön. Luontopaneelin pääsihteerin tehtävien ohella Ojalan työ ympäristöministeriössä liittyy EU:n biodiversiteettipolitiikkaan, kansallisen biodiversiteettiohjelman valmisteluun sekä luontotyyppien suojeluun.

Aino Assmuth

Aino Assmuth työskentelee tutkijana Luonnonvarakeskuksessa. Hän on koulutukseltaan ympäristö- ja luonnonvarataloustieteilijä (MMT). Aino tutkii metsiä ja maankäyttöä, erityisesti ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnan näkökulmista. Vapaa-ajalla Aino nauttii Itä-Helsingin luontohelmistä ja vanhoista dekkareista.

Annalisa Savaresi

Dr. Annalisa Savaresi is Associate Professor of International Environmental Law at the University of Eastern Finland. Annalisa is an expert in climate change law, with 20 years’ experience working with international and nongovernmental organizations. She has written extensively on the relationship between human rights and climate change law. Her work has been cited widely, including by the Intergovernmental Panel on Climate Change. Annalisa currently is Director for Europe of the Global Network on Human Rights and the Environment, associate editor of the Review of European, Comparative and International Law and member of the IUCN World Commission on Environmental Law. 

Aslak Holmberg

Kuva: Kukka Ranta

Aslak Holmberg on työskennellyt vuosikymmen ajan saamelais- ja alkuperäiskansakysymysten parissa kansalaisjärjestöjen, politiikan, aktivismin ja akatemian kautta. Kuluneet viisi vuotta hän on toiminut kansainvälisen Saamelaisneuvoston varapuheenjohtaja ja on entinen Suomen saamelaiskäräjien jäsen. Hän on myös kalastaja ja opettaja. Tällä hetkellä hän työskentelee lähinnä perimätiedon, alkuperäiskansaoikeuksien, luonnonsuojelun ja tutkimusetiikan parissa.

Bernt Nordman

Kuva: Silja Annila

Bernt Nordman johtaa WWF Suomen ilmasto-ohjelmaa. WWF on maailman suurin ympäristöjärjestö. Nuoruudessaan 1990-luvun puolessa välissä Nordman järjesti Nuorten Ympäristöparlamenttia, josta kehittyi vuosittainen Nuorten Ympäristötoimintapäivät-tapahtuma. Vuosina 2001-2020 hän toimi Natur och Miljö-järjestön toiminnanjohtajana.

Marjukka Porvari

Marjukka Porvari on johtanut John Nurmisen Säätiön Itämeren suojeluhankkeita vuodesta 2005, jolloin säätiö laajensi toimintaansa merikulttuurin vaalimisesta Itämeren suojeluun. Sitä ennen hän työskenteli Suomen ympäristökeskuksessa ympäristöpolitiikan ja kansainvälisten ympäristöhankkeiden parissa. Marjukka on koulutukseltaan ympäristönsuojelutieteilijä ja ekonomisti. Lisäksi hän on erikoistunut venäjänkielisillä alueilla toimimiseen.

Jaana Bäck

Ympäristö- ja kasvitieteilijä Jaana Bäckin ominta alaa ovat metsät – tarkemmin sanottuna metsien hiilensidonta, ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuden väliset kytkökset sekä metsänhoitomenetelmien arviointia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Jaana on Suomen Luontopaneelin jäsen, Helsingin yliopiston tutkija, ilmakehätieteiden instituutin varajohtaja ja kansallisen IPCC-työryhmän jäsen. Viimeaikoina Jaana on ollut rakentamassa eurooppalaista pitkien havaintosarjojen koealaverkostoa, jonka tavoitteena on tarkastella ympäristön tilan ja luonnon monimuotoisuuden muutoksia ja niiden kytköksiä yhteiskunnan toimintoihin.

Erkka Saario

lmattaren johtaja Erkka Saario vastaa hankekehityksestä, hankeoikeuksilla käytävästä kaupasta ja suurasiakkaista. Ennen Ilmattarelle tuloa hän on työskennellyt niin tutkimus- ja kehitystoiminnan kuin voimala- ja tuuliturbiinihankintojen sekä -toimitusten parissa. Erkalla on yli kymmenen vuoden kokemus tuulivoiman ja muun uusiutuvan energian alalta.

Pihla Kuusela

Pihla Kuusela on You Tell Me -kollektiivin jäsen ja arkkitehtuurin maisteriopiskelija Aalto-Yliopistossa. You Tell Me on opiskelijoiden sekä nuorten arkkitehtien ryhmä, jonka tavoitteena on edistää ajattelutavan muutosta rakennetun ympäristön alalla aktivismin, vertaisoppimisen ja tiedon jakamisen keinoin. Kollektiivi järjestää säännöllisiä keskustelutilaisuuksia, iltakouluja, joissa opiskelijat, ammattilaiset sekä asiantuntijat kokoontuvat oppimaan toisiltaan. Kollektiivin tähän asti suurin vaikuttamistoimi on Helsingin metrossa sekä sosiaalisessa mediassa julkaistu Rakennukset, joissa elämme -kampanja, jossa pyrittiin jakamaan tietoa rakennetun ympäristön ympäristövaikutuksista. Voit perehtyä tarkemmin You Tell Me -kollektiiviin ja sen toimintaan osoitteessa www.youtellmecollective.fi.

Anni Nousiainen

Anni Nousiainen työskentelee Tampereen kaupungilla ympäristönsuojeluyksikössä, tehtävänään puhua luonnon monimuotoisuuden ja ympäristönsuojelun puolesta niin suurissa maankäytön suunnittelun linjoissa kuin pienimmissäkin yksityiskohdissa. Anni lähestyy suunnittelukysymyksiä käytännön läheisten ratkaisujen ja osasten summautuvuuden avulla, pyrkien siten kokonaisuudessa parhaaseen mahdolliseen ympäristön ja luonnon kannalta.

Koulutukseltaan Anni on biologi, jolla on kokemusta niin perinnebiotoopeista, liito-oravan tiukan suojelun huomioimisesta, kuin monimuotoisuuden lisäämisen keinoista uuselinympäristöillä.

Parhaillaan valmistelussa olevassa ensimmäisessä Tampereen LUMO-ohjelmassa Anni työstää koko keinokattausta luontokadon pysäyttämiseksi yhden kaupungin osalta