Nuorten ilmasto- ja luontohuippukokous ohjelma

Aikataulu:

Tervetuloa ja ohjelman esittely, Emma Sairanen nuorten ilmastodelegaatti

Keynote puheenvuoro: Nuoret ilmastojohtajina, tapahtuman kummi Mari Pantsar, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Videoterveiset Globaalista etelästä, Josefa Cariño Tauli, Ibaloi alkuperäiskansan edustaja, Global Youth Biodiversity Network

ETÄOSALLISTUJAT: Avaussanat striimataan


PAIKAN PÄÄLLÄ TAPAHTUVAT SESSIOT:


Suomen ilmasto- ja luontopaneelit: tieteenviestejä päätöksentekoon
Tiesitkö, että Suomen 2035 hiilineutraaliustavoite asetettiin Suomen ilmastopaneelin suosituksesta? Suomen ilmasto- ja luontopaneelien tehtävänä on antaa suosituksia poliittiseen päätöksentekoon, mutta miten tieteenviestit käännetään poliittiselle kielelle? Entä mitkä ovat paneelien ajankohtaiset viestit juuri nyt?

Puhujat: Liisa Kulmala, Suomen Luontopaneelin varapuheenjohtaja & Hannele Korhonen, Suomen ilmastopaneelin asiantuntija


Minun, sinun, meidän ympäristöliike?
Ympäristökriisit koskevat meitä kaikkia. Kuuluvatko kaikkien huolet suomalaisessa ympäristökeskustelussa?

Puhujat:  Aslak Holmberg, Saamelaisneuvoston varapuheenjohtaja & Zahra Karimy, Ihmisoikeus- ja ilmastoaktivisti ja toimittaja


Mitä metsillemme kuuluu?
¾ Suomen metsätyypeistä on uhanalaisia – voidaanko siis väittää, että metsätalous on Suomessa kokonaiskestävää? Miten ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen  ja talouteen liittyvät tavoitteet sovitetaan yhteen talousmetsissä? Entä onko Suomen ja EU:n biodiversiteettistrategioissa vihdoin tarpeeksi sana valtaa metsien käyttöön, jotta uhanalaisuus kehitys saataisiin pysäytettyä?

Puhujat: Aino Assmuth, Luonnonvarakeskusen (Luke) tutkija & etänä Olli Ojala, Ympäristöministeriön asiantuntija


Kokoaan suurempi Suomi
Suomi voi olla kokoaan suurempi ilmastokysymyksissä vaikuttamalla kansainvälisesti. Millaisia terveisiä ilmastodiplomaatti tuo maailmalta? Entä millaista yhteistyötä EU:ssa tehdään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Puhujat: Jan Wahlberg, Ulkoministeriön ilmastosuurlähettiläs & Antonios Sfakiotakis, EU-edustuston erityisasiantuntija


Kaksin kaunihimpi: ilmasto ja luontokato ratkaistaan yhdessä
Kesällä 2021 julkaistu IPCC:n & IPBES:n yhteisraportti julisti, että ilmastonmuutos ja luontokato kaipaavat yhteistoimia. Mitkä ovat raportin pääviestit? Entä miten luontokadon ja ilmastonmuutoksen kytkökset konkretisoituvat Suomen tasolla, kuten Suomen metsissä?

Puhujat: Bernt Nordman, WWF:n ilmastovastaava & Jaana Bäck, Luontopaneelin asiantuntija


Kaupunki, joka sykkii luonnolle
Kaupunki muovaa ympäristöään ja ympäristö muovaa kaupunkia. Miten kaupunkiympäristö voidaan suunnitella siten, että se samalla tukee luontoa ja varautuu ilmaston ja luonnon voimakkaisiin muutoksiin?

Puhuja: Pihla Kuusela, You tell me -kollektiivi


Kohti päästötöntä energiaa
Valtaosa Suomen päästöistä syntyy energian tuotannosta ja kulutuksesta. Miten siirtymä päästöttömään energiantuotantoon etenee ja millaisena energia-alan asiantuntijat näkevät maailma vuonna 2050?

Puhujat: Erkka Saario, Ilmataren toimitusjohtaja & Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voiman toimitusjohtaja sekä Outi Haanperä, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra


ETÄNÄ TOTEUTETTAVAT SESSIOT:


Jatkuva kasvu + rajallinen planeetta = ?
Jatkuvaa kasvua on kyseenalaistettu jo 50 vuotta, mutta edelleen kasvun vaatimus ohjaa koko yhteiskuntaa kuluttamaan lisää ja lisää. Onko jatkuva talouskasvu rajallisella planeetalla mahdoton yhtälö? Millaisia vaihtoehtoja meillä on rajattomalle kasvulle?

Puhujat: Anni Marttinen, SAK:in ekonomisti & Paavo Järvensivu, BIOS-yksikön tutkija


Minne juuret johtavat? Suomalaisten luontoyhteys ympäristökriisissä
Ajatellaan, että suomalaiset ovat kotonaan luonnon helmassa. Inspiroiko yhteytemme luontoon toimimaan ilmaston ja luonnon hyväksi?

Puhujat: Tiina Seppä, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopisto & Risto Willamo, yliopistonlehtori ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma, Helsingin Yliopisto


Pellot pelastajana? Maatalous vahvistamassa luontoa ja ilmastoa
Ruoantuotanto luo päästöjä ja raivaa koskematonta luontoa. Voisiko maataloudella kuitenkin olla paikkansa kestävämmän tulevaisuuden luomisessa?

Puhujat: Elisa Vainio, BSAG Baltic Sea Action Group projektipäällikkö & Aleksis Kyrö, maanviljelijä ja MTK-Uudenmaan ja Orimattilan puheenjohtaja


Veteen piirretty luonnonsuojeluviiva
Itämeri ja Suomen järvet ovat erilaisia ekosysteemejä. Kuinka erilaisia nämä vesistöt tosiaan ovat, ja mitä tämä tarkoittaa niiden suojelulle?

Puhujat: Marjukka Porvari, johtaja Puhdas Itämeri -hankkeet, John Nurmisen Säätiö & Matti Leppäranta, professori. Emeritus, Ilmakehätieteiden keskus (INAR)


Law as a way to drive transformative change (ENG)
To face the climate crisis, we need to move towards a more sustainable economic and political system. Is law the right place to start such a change? How do we face this crisis of sustainability, and more importantly, how can we change things from a legal perspective?

Speakers: Raila Knuuttila, Ecocide Law campaign & Annalisa Savaresi, Associate Professor of International Environmental Law at the University of Eastern Finland


Youth in UN climate and biodiversity negotiations (ENG)
Youth from around the world have come together to be a part of and actively participate in UN negotiations on biodiversity and climate. This fall we are heading towards COP26 and COP15. How can young people get involved and have their say?

Speakers: Marie-Claire Graf, YOUNGO Youth Constituency of the UNFCCC & Christian Schwarzer, Global Youth Biodiversity Network

Tapahtuman tarjoilut ovat vegaaniset.
Menu päivitetään piakkoin.


PAIKANPÄÄLLÄ TOTEUTETTAVAT TYÖPAJAT:


Rakentava dialogi ympäristöaktivistin työkaluna

Ympäristökysymykset aiheuttavat väistämättä ristiriitoja, kun erilaisia toiveita yritetään sovittaa yhteen. Miten aktivistina voi olla luomassa rakentavaa ja kunnioittavaa dialogia? Miten luovia vaikeista keskusteluista kohti yhteisymmärrystä?

Vetäjä: Timo Järvensivu, verkostotyön, verkostojen johtamisen ja dialogisuuden tutkija, kehittäjä ja kouluttaja


Ylätaso: Mitä on rakkaus?

Mitä rakkaus on ja mitä tekemistä sillä on ilmastotaistelun kanssa? Miten löytää rakkaudellisuus puolustautuessa vastustukselta? Voiko ihminen rakastaa asioita, jotka on jo vihattu pilalle? Ylätason demokraattiseen keskusteluun perustuva työpajan tarkoituksena on jakaa osaamista ja luoda tilaa yhteiselle ymmärrykselle. Tilaan voi osallistua kuuntelemalla, esittämällä kysymyksiä tai keskustelemalla aktiivisesti, oman halun mukaan.

Vetäjä: Ylätaso-kollektiivi 


Ilmastotunnepaja

Ilmastokriisiin ja luontokatoon liittyvien tunteiden ja ajatusten käsitteleminen tukee hyvinvointia ja toimintatahtoa. Mutta kuinka siirtyä pelosta ja voimattomuudesta kohti toivon ja ilon vahvistumista? Pajassa tutkimme tätä unelmoinnin sekä erilaisten luovien menetelmien avulla.

Vetäjä: Juni Sinkkonen


EU:n ilmastopaketti Fit for 55 – esityksestä käytäntöön 

Eurooppanuorten työpajassa käsitellään EU:n Fit for 55 vihreän siirtymän suunnitelmaa. Suunnitelman tavoitteena on ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä ja vähintään 55 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä. Työpajassa tarkastellaan suunnitelmaa kriittisesti, ja opitaan, miten suunnitelma etenee EU:n toimielimissä ja lainsäädännössä.

Vetäjä: Eurooppanuoret


Ilmastodata vaikuttamisen perustana 

Yhdessä Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuksen (INAR) sekä Ilmatieteen laitoksen ilmastoasiantuntijoiden  kanssa avataan viimeisintä IPCC:n raporttia ja siinä käytettyä ilmastotietoa. Miten ilmastodatan avulla voimme perustella akuutteja ilmastotoimia? Osallistujat pääsevät näkemään, kokeilemaan ja puhumaan tulevaisuuden skenaarioista sekä niiden vaikutuksista eri puolella maapalloa. 

Vetäjä: Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus (INAR)

Mitä on tulevaisuuden kestävä ruoka?

Mitä ja miten syömme tulevaisuudessa? Kuka sen on tuottanut ja miten? Visiot tulevaisuuden kestävästä ruuasta voivat olla lähes rajattomia.

Tervetuloa työpajaan päästämään ajatukset vapaiksi. Pohjana keskustelulle toimii ympäri Suomea kerätyt lukiolaisten visiot tulevaisuuden kestävästä ruoasta. Pohdimme myös, miten nuoret voisivat vaikuttaa vahvemmin vision toteutumiseen.  

Vetäjä: Just Food (Reilu ruokamurros) -tutkimushanke & Kestävyyspaneeli / Tarinoita kestävyysmurroksesta


Ympäristöliike ja antirasismi – Eli globaali oikeudenmukaisuus kiintotähtenä universalismin sijaan

Työpaja käsittelee yhdenvertaisuutta sekä antirasismia osana ympäristötietoista toimintaa. Kansainvälisessä keskustelussa racial justice – tulokulma on kasvavassa roolissa oleva tulokulma osana oikeudenmukaisen siirtymän perspektiiviä. Sanotaankin, että rasismin ja kolonialismin haastava ymmärrys on elinehto tehokkaasti lajikatoa hillitsevälle sekä ekokriisiin sopeutuvalle ilmastoliikkeelle. Antirasistisesti toimiva ympäristöliike ei sorru eurosentrisiin ja helppoihin myytteihin ympäristökriisin juurisyistä tai edistä alkuperäisasukkaiden riistoon pohjautuvaa politiikkaa. Tule siis ottamaan selvää ja keskustelemaan siitä, millaista olisi globaaliin oikeudenmukaisuuteen ja kriittiseen ymmärrykseen yhdenvertaisuudesta pohjaava ympäristöpolitiikka!

Vetäjä: Liban Sheik


Utopioita ja dystopioita: Taide, aktivismi ja ilmastotoiminta 

Arctic Utopias ry:n työpajassa on tarkoituksena käsitellä sitä miten ilmastotoimintaa voi kanavoida taiteen ja kulttuurin kautta sekä miten taidetta voi käyttää apuna tulevaisuuden visioimisessa, ihmisten aktivoimisessa ja dialogin luomisessa. Työpajassa Arctic Utopias dokumentin tekijät ja muut puhujavieraat kertovat omia kokemuksiaan taiteen, aktivismin ja ilmastotyön yhdistämisestä, jonka lisäksi työpajassa käydään aktiivista vuoropuhelua yleisön kanssa. Haluamme inspiroida ja voimaannuttaa nuoria löytämään oman äänensä ja toimimaan ilmastokriisin keskellä luovasti, yhteisöllisesti ja omia arvoja kuunnellen.

Vetäjä: Arctic Utopias


Metsien Suomi – suomalaisen metsätalouden kestävyysmyytit

Metsäluonnon uhanalaisuustilastot ovat hälyyttävää luettavaa. Suurin yksittäinen syy tähän on intensiivinen metsätalous. Miten on mahdollista, että maailmalla ja jopa Suomessa  elää kuitenkin käsitys suomalaisen metsätalouden kestävyydestä? Me Luonto-Liiton Metsäryhmässä olemme valmistelleet työpajan, jossa paljastetaan metsätalouden kestävyysmyytit! Tule kuulolle! 

Vetäjä: Luonto-Liiton MetsäryhmäETÄNÄ TOTEUTETTAVAT TYÖPAJAT:


Launching Event: Nuoret biodiversiteettivaikuttajat

Tervetuloa Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton yhteistyössä Allianssin ilmasto- ja biodiversiteettidelegaatin kanssa järjestämään Nuorten biodiversiteettivaikuttajien verkoston perustamis- ja ideointitilaisuuteen!

Jo parin vuoden ajan nuorten kansalaisjärjestö- ja verkostotahot ovat pohtineet miten voisimme paremmin tehdä yhteistyötä ja vaikuttaa luonnon monimuotoisuutta edistävästi. Nyt kokoamme Allianssin ilmasto- ja biodiversiteettidelegaatin ympärille verkoston tätä työtä edistämään. Tässä perustamis- ja ideointitilaisuudessa voit tulla kuulemaan, heittämään ideoita ja keskustelemaan leppoisissa tunnelmissa, miten me nuoret voimme vaikuttaa paremmin luonnon monimuotoisuuden hyväksi YK-neuvotteluista kansalliseen ja paikalliseen luontotyöhön asti.

Vetäjä: Allianssi ja Pohjola-Nordenin Nuorisoliito


Näin pilvet kuolevat -dokumentti & keskustelu

Mitä, jos ihminen voisi luoda sateen kuivuuden keskelle? Millaisia eettisiä pohdintoja ilmastonmuokkaus avaa?

Näitä kysymyksiä pohditaan Tuija Halttusen dokumenttielokuvassa Näin pilvet kuolevat. Dokumentti seuraa tutkija Hannele Korhosta, jolla on 1,5 miljoonan dollarin apuraha sateen tekemiseen keskellä Arabiemiirikunnan kuivuutta.

Dokumentin jälkeen järjestämme puolen tunnin keskustelun, jossa dokumentin herättämiä ajatuksia pääsee purkamaan yhdessä.

HUOM poikkeusaikataulu: dokumentin katsominen 12-13:30 ja keskustelu 13:30-14.YK:n ilmastoneuvottelut (COP26) käydään taas marraskuussa Glasgowssa. Mitä on agendalla kuusi vuotta 1,5 asteen tavoitteen asettamisen jälkeen? Millaisilla viesteillä Suomi on lähdössä neuvotteluihin? Paneelissa esittelemme nuorten Mock COP25 -ilmastosopimuksen ja käymme keskustelua Suomen pääneuvottelijan Marjo Nummelinin, Suomen ilmastosuurlähettilään Jan Wahlbergin, UK:n suurlähetystön Marika Hakkaraisen, Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtajan Anni-Sofia Niittyvuopion ja nuorten ilmastodelegaatin Maija Kuivalaisen kanssa. Lisäksi kuulolla on Suomen COP26 valtuuskunnan edustajia kuuntelemassa nuorten viestejä ja vastaamassa nuorten kysymyksiin. Tule mukaan varmistamaan, että nuorten ääni kuuluu COP26 neuvotteluissa!

ETÄOSALLISTUJAT: Paneeli striimataan

Tarjolla vegaanista purtavaa sekä kahvia ja teetä.

Kansainvälisesti luontokadon pysäyttämiseksi on asetettu jo kahdet 10 vuoden tavoitteen, mutta kumpiakaan ei olla saavutettu ja luontokato jatkuu. Ensi vuonna on maailman maat päättävät yhdessä seuraavan 10 vuoden luontotavoitteista YK:n biodiversiteettineuvotteluissa (COP15). Miltä uusi sopimus näyttää luonnon kannalta? Onko luontokadon pysäyttäminen vihdoin mahdollista? Mukana keskustelemassa ja nuorten viestejä kuuntelemassa Suomen pääneuvottelija Marina von Weissenberg ja nuorten ilmasto- ja biodiversiteettidelegaatti Emma Sairanen. Muuta puhujat tarkentuvat vielä. Katsojat pääsevät osallistumaan paneeliin esittämällä ja vastaamalla kysymyksiin sekä lähettämällä nuorten viestejä neuvottelijoille.

ETÄOSALLISTUJAT: paneeli striimataan

Päivän tapahtumien yhteinen koonti. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kommentoi nuorten ilmastosopimusta ja nuorten biodiversiteettikantoja ja kertoo mitä Suomessa tehdään seuraavaksi ilmastonmuutokseen ja luontokatoon liittyen.

ETÄOSALLISTUJAT: Lopetus striimataan